Impressum

© Copyright 2009

 

Odeslat zprávu e-mailem

 

E-mail: info@haltec.de

 

Sídlo firmy v Německu:

HALTEC Hallensysteme GmbH
Hauptstraße 285-291
58675 Hemer

Telefon: +49 (0)2372 94 97-0

Fax: +49 (0)2372 94 97-53

Německo:

Jednatelé:

Thomas Arens

Jens Geißner

Markus Speck

Obchodní rejstřík:

Obvodní soud v Iserlohnu

HRB 2135

Daňové identifikační číslo:

DE 177122482

 

 

Prohlášení o ochraně údajů

Firma HALTEC získává osobní data přes své domovské stránky pouze tehdy, pokud nám zašlete poptávku na poptávkovém formuláři nebo si předplácíte HALTEC-Newsletter. Osobní data, která nám dáte k dispozici, využíváme pouze ke zpracování poptávky a zasílání letáků a používáme je pouze při respektování aplikovaných právních předpisů na ochranu osobních údajů. Firma HALTEC nepředá žádné osobní údaje třetí straně, ani je nezveřejňuje. Při každém vstupu na internetovou stránku HALTEC Hallensysteme GmbH se vede protokol. Protokolování probíhá anonymně, takže není možný žádný vztah k Vaší osobě. Firma HALTEC využívá tato neosobní data výlučně pro statistické vyhodnocování o návštěvách na domovských stránkách HALTEC. Uložená data se vyhodnocují pouze pro další vývoj a optimalizaci naší nabídky. K žádnému předávání třetí straně, ať už pro komerční nebo nekomerční účely, nedochází.

 

Webová analýza

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analýzu používání webové stránky z Vaší strany. Informace vytvořené prostřednictvím Cookie o Vašem používání těchto webových stránek se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce se však Vaše IP adresa z Googlu v rámci států Evropské unie nebo v jiných státech dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se přenáší úplná IP adresa na server Googlu do USA a tam se zkrátí. V pověření provozovatele těchto webových stránek využívá Google tyto informace k tomu, aby se vyhodnotilo Vaše používání webových stránek, aby se sestavily zprávy o aktivitách webových stránek a aby se prováděly další služby spojené s využíváním webových stránek a internetu vůči provozovateli webových stránek. IP adresa předaná v rámci Google Analytics z Vašeho prohlížeče se nespojuje s jinými daty Googlu. Uložení Cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho softwaru prohlížeče; upozorňujeme ovšem na to, že v tomto případě případně nebudete moci využívat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit evidenci dat vytvořených prostřednictvím Cookie a vztažených k využívání webové stránky (vč. Vaší IP adresy) na Googlu, stejně jako zpracovávání těchto dat ze strany Googlu tak, že stáhnete a nainstalujete browser-plugin, který je k dispozici na následujícím odkazu.

 

Reklama online

  • Třetí nabízející, včetně Google, zařazují inzeráty na webových stránkách na internetu.
  • Třetí nabízející, včetně Google, používají Cookies pro zařazení inzerátu na základě předchozích návštěv uživatele na jejich webových stránkách.
  • Uživatelé mohou používání Cookies deaktivovat přes Google tak, že vyvolají stránku k deaktivaci reklamy Google. Alternativně mohou uživatelé deaktivovat používání Cookies třetími nabízejícími tak, že vyvolají stránku deaktivace reklamní iniciativy sítě.

 

Autorské právo

Firma HALTEC Hallensysteme GmbH vlastní exkluzivní autorská práva a Copyright pro texty, fotografie a grafiku těchto domovských stránek. Jakékoliv používání veškerého obsahu (texty, obrázky, grafika atd.) těchto domovských stránek třetí stranou vyžaduje předchozí písemný souhlas firmy HALTEC Hallensysteme GmbH. Jednání proti tomuto ustanovení představuje porušení autorských práv.

 

Neručíme za obsahovou náplň

Všechny obsahové náplně těchto webových stránek byly zpracovány a zkontrolovány s maximální pečlivostí. Přesto nepřebírá firma HALTEC Hallensysteme GmbH žádnou záruku za úplnost, správnost, aktuálnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Jakákoliv odpovědnost za škody, které vznikly v důsledku využití nebo nevyužití informací uvedených na těchto webových stránkách, je vyloučena, pokud je to zákonně přípustné. Firma HALTEC Hallensysteme GmbH si výslovně vyhrazuje právo na změnu částí stránek nebo celé nabídky bez zvláštního oznámení, na jejich doplňování, mazání nebo dočasné či definitivní zastavení zveřejňování.

 

Propojení s jinými webovými stránkami

Za škody, které vzniknou v souvislosti s vyvoláním internetových stránek třetí strany nebo z využití obsahu těchto stránek, nepřebírá firma HALTEC žádné ručení. Pokud tyto webové stránky obsahují informace od třetí strany nebo odkazy na internetové stránky třetí strany, probíhá to výlučně jako dodatečný servis pro uživatelé. Firma HALTEC neodpovídá za náplň těchto stránek a nepřivlastňuje si tyto obsahy.